Informasjon om merka hjort i Breim i Nordfjord, 2005.

Først ein stor takk til alle som har vore delaktige med å legge ut fòringsplassar, og som har vore med på mange timar nattarbeid for å kome i land med dette prosjektet !

Det er totalt merka 26 hjort i Breim, derav 13 dyr (vaksne koller) med radiosendar.

Det er forsøkt å merke desse over eit størst muleg område, og vi har merka 17 dyr i ”nedre Breim” og 9 dyr i ”øvre Breim”(sjå ”merkeplass” på vedlagte liste).

Alle dyra er merka med gule øyremerker med eit 3-sifra nummer i eine øyret, og eit oransj øyremerke utan nummer i det andre øyret (unntak frå dette er dei siste dyra som vart merka, desse har eit lilla merke i eine øyret – sjå under ”merknadar” på vedlagte liste).

Dei 13 kollene som har radiosendar, har denne festa rundt halsen med ein godt synleg ”klave” med forskjellig farge – sjå under ”merknader” på vedlagte liste.

Dette er kun starten av prosjektet – no gjenstår det kanskje viktigaste arbeidet :

Observere bevegelsane til desse dyra, og legge denne informasjonen inn på data !

Alle som observerar merka hjort legge denne informasjonen inn på data – dette er svært viktig for målet med prosjektet! Det er nummeret på det gule øyremerket som er avgjerande for å legge dette inn, så dette må observerast ved hjelp av kikkert. Når ein så har gjort ein slik observasjon, så er framgangsmåten følgande :

Logg deg inn på denne internettadressa : www.njff.no , og deretter klikkar du på ”Sogn og Fjordane” til høgre på den sida du får opp. Då kjem du inn på sida til Sogn og Fjordane JFF, og til venstre på denne sida finn ein ”Hjortemerking” som ein klikkar på. Vidare klikkar ein på ”Merkeprosjekt Nordfjord”, og ein er inne på sidene som har med dette prosjektet å gjere. Her klikkar ein på ”Observasjon” til venstre på denne sida, og vidare på ”Registrer” og resten tek ein steg for steg. Hugs å skriv ein kort kommentar i merknadsfeltet.

For å følge med observasjonar/bevegelsane til dyra som er merka i Breim (og andre stadar), så er det same framgangsmåten som ovanfor bortsett frå å velge ”Registrer” til slutt.

I tillegg til dette vil det vere eit peile-lag som peilar dei dyra som er merka med radiosendarar,og legg denne informasjonen inn på data.

Dette arbeidet er allereie godt i gong (sjå ”vandringsrute” på internett-adressa ovanfor).

No framover våren vil det verte peiling av dyr 2-3 gongar pr. veke for å kartlegge trekkrutene til desse dyra, og med ein tilsvarande periode til hausten. Om sommaren og vinteren vil det verte lenger intervall mellom kvar peiling, då dyra er meir stasjonære.

Håpar alle kan bidra med informasjon til dette prosjektet, for det er viktig at alle enkelt-observasjonar vert registrert fortløpande (t.d. kan det virke lite viktig med ein enkelt observasjon av eit merka dyr, men dette kan vere spesielt viktig dersom ein t.d. ikkje har sett dette dyret/registrert det på ei stund, og ingen veit kvar det er…).

Derfor : ALLE observasjonar er viktige å få registrert på internett !

Lykke til !

For merkeprosjektet

Knut Ove Førde

Bilde fra merkinga SJÅ HER

Oversikt over hjort som er merka i Breim, 2005.

 

 

Nr.

 

Dato

 

Merkeplass

Type dyr

Frekvens -

Radiosendar

Øyremerke-nr. (gult merke)

Namn på hjorten

Merka av

 

Merknader

 

1

 

 29.01

 

Seime

 

Kolle

 

002

 

114

 

Linnea

 

A.Hilde

 

Gul klave

 

2

 

31.01

 

Bergheim

Kalv

- ho

 

NEI

 

198

 

Bianca

 

M.Sunde

 

Einsleg kalv

 

3

 

01.02

 

Råd

 

Kolle

 

056

 

199

 

Felline

 

M.Sunde

Hadde kalv

Raud klave

 

4

 

03.02

 

Stokke

 

Kolle

 

107

 

115

 

Alexandra

 

A.Hilde

Uten kalv

Raud klave

 

5

 

04.02

 

Seime

 

Kolle

 

097

 

200

 

Kamilia

 

M.Sunde

Hadde kalv

Raud klave

 

6

 

05.02

 

Hetle

 

Kolle

 

462

 

116

 

Nikolina

 

A.Hilde

Hadde kalv

Blå klave

 

7

 

05.02

 

 

Kolle

 

NEI

 

117

 

Bølla

 

A.Hilde

 

Hadde kalv

 

8

 

06.02

 

Hunskår

 

Kolle

 

005

 

118

 

Mia

 

A.Hilde

Uten kalv

Gul klave

 

9

 

06.02

 

Seime

 

Kolle

 

027

 

119

 

Svanhild

 

A.Hilde

Hadde kalv

Gul klave

 

10

 

07.02

 

Seime

 

Kolle

 

040

 

120

 

Mette-Marit

 

A.Hilde

Uten kalv

Gul klave

 

11

 

07.02

 

Dale

 

Kolle

 

036

 

121

 

Kåla

 

A.Hilde

Hadde kalv

Gul klave

 

12

 

01.03

 

Bergheim

 

Kolle

 

016

 

122

 

Bergrosa

 

A. Hilde

Hadde kalv

Gul klave

 

13

 

01.03

 

Egge

 

Kolle

 

126

 

123

 

Eggja

 

A. Hilde

Hadde kalv

Gul klave

 

14

 

01.03

 

Reed

 

Fj.bukk

 

NEI

 

124

 

Svarteper

 

A.Hilde

 

5cm. ”bein-hynnjelar”

 

15

 

02.03

 

Teita

 

Kolle

 

142

 

125

 

Betsy

 

A.Hilde

Hadde kalv

Gul klave

 

16

 

05.03

 

Hetle

Kalv

- hann

 

NEI

 

126

 

Petter Smart

 

A.Hilde

 

Saman m/kolle

 

17

 

05.03

 

Sagefloten

 

Kolle

 

NEI

 

127

 

Karolina

 

A.Hilde

 

Uten kalv

 

18

 

05.03

 

Hunskår

 

Kolle

 

NEI

 

128

 

Sol

 

A.Hilde

 

Hadde kalv

 

19

 

07.03

 

Gåsemyr

Kalv

- ho

 

NEI

 

129

 

Gulltopp

 

A.Hilde

 

Truleg einsleg

 

20

 

07.03

 

Seime

Kalv

- ho

 

NEI

 

130

 

Meririsa

 

A.Hilde

 

Saman m/kolle+fj.kolle

 

21

 

07.03

 

Råd

 

Kolle

 

NEI

 

131

 

Annabell

 

A.Hilde

 

Hadde kalv

 

22

 

09.03

 

Hunskår

 

Kolle

 

NEI

 

132

 

Mai

 

A.Hilde

Stor kolle. Eldre.

Hadde kalv

 

23

 

14.03

 

Gåsemyr

Kalv

- hann

 

NEI

 

133

 

Goggen

 

A.Hilde

Lilla merke i venstre øyre

 

24

 

20.03

 

Strand

 

Kolle

 

208

 

134

 

Greta

 

A.Hilde

Lilla merke i venstre øyre. Hadde kalv.

 

25

 

20.03

 

Egge

 

Kolle

 

NEI

 

135

 

Elna

 

A.Hilde

Lilla merke i venstre øyre. Hadde kalv (nr.133)

 

26

 

20.03

 

Råd

 

Kolle

 

NEI

 

136

 

Benedea

 

A.Hilde

Lilla merke i venstre øyre. Hadde kalv.

Oppdatert 31.03.05.                           Knut Ove Førde Copyright (c) 1995-2010 Knut Ove Førde. Kontakt Webmaster for informasjon.