Breim Jakt, Fiske & Friluftsliv.

Trofè-jakt 2010.

 På veg til post  På fjellet

Alternativ 1 :

 • Sjølvstendig jakt i gunstig periode (brøleperioden). Startguiding på ca. 3 timar.
 • Jaktfelt på ca. 6.000 dekar ( Jaktområde 2 ).
 • Tidsrom: Oktober  (evt. starten av november).
 • 4-5 jaktdagar med 5 overnattingar i campinghytte med eigen kost, eller med kost og losji i Våningshuset.
 • Kvote : 1 fri bukk + evt. tilleggsdyr (kalv/kolle) ved tidleg felling av bukken (betalt på etterskot).
 • Kjøtt ikkje inkludert.
 • Trofè-avgift (vekt dagen etter felling, kokt og reingjort heil overskalle)

 

 

Alternativ 2 :

 • Delvis guida jakt i gunstig periode (brøleperioden). Inntil 12 timar guiding.
 • Jaktfelt på ca. 6.000 dekar ( Jaktområde 2 ).
 • Tidsrom: Oktober (evt. starten av november).
 • 4 jaktdagar med 5 overnattingar i campinghytte med eigen kost, eller med kost og losji i Våningshuset.
 • Kvote : 1 fri bukk + evt. tilleggsdyr (kalv/kolle) ved tidleg felling av bukken (betalt på etterskot).
 • Kjøtt ikkje inkludert.
 • Trofè-avgift  (vekt dagen etter felling, kokt og reingjort heil overskalle)

 

 

Alternativ 3 : (Eksklusiv jakt - her går ein etter den aller største bukken)

 • Guida jakt i gunstigaste periode (brøleperioden).
 • Jaktfelt på ca. 6.000 dekar ( Jaktområde 1 ).
 • Tidsrom: 7. - 10. oktober
 • 3 jaktdagar med 3 overnattingar i Våningshuset med full pensjon.
 • Kvote : 1 fri bukk + evt. tilleggsdyr (kalv/kolle) ved tidleg felling av bukken (betalt på etterskot).
 • Kjøtt ikkje inkludert.
 • Trofè-avgift  (vekt dagen etter felling, kokt og reingjort heil overskalle)

 

 

 

 

 

Knut O. Førde.

 

-Fjell jakt

 
 
 
 
 Copyright (c) 1995-2009 Jaktlaget både natt og dag. Kontakt Webmaster for informasjon.